(Electronic Document Manange System : e-Office)
***ประชาสัมพันธ์/แจ้งเรื่อง***
เรื่อง "การตอบกลับหนังสือราชการโรงเรียนสังกัด สพป.มค.1"

   เนื่องจากมีการส่งหนังสือราชการมายังกลุ่มในภาย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ไม่ถูกต้อง จึงขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนตรวจสอบ ท้ายหนังสือราชการที่ส่งไปยังโรงเรียน เป็นหนังสือราชการที่ส่งออกจากกลุ่มใดภายในเขต ให้โรงเรียนส่งหนังสือราชการตอบกลับมายังกลุ่มที่ส่งออกไปยังโรงเรียนนั้น ๆ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ...

สารบัญกลาง| | |ระบบบริหารจัดการหนังสือราชการ : สพป.มหาสารคาม เขต 1| | |กลุ่มอำนวยการ

กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

 

แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.มค.1
โรงเรียนใดที่เข้าสู่ระบบไม่ได้ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง
ติดต่อที่เบอร์ โทร. 081-5446063 และ 086-5793029
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
85 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-723517 , โทรสาร : 043-711102